گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
ذبح یک راس بز و توزیع ۲۵ بسته گوشت - گروه جهادی وارثین

ذبح یک راس بز و توزیع ۲۵ بسته گوشت

*نیکی 55*
ذبح یک راس بز و توزیع ۲۵ بسته گوشت با همکاری خیریه مسجد ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف)؛ 

#نیکی 55 با مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان صورت گرفت 

 


آخرین گزارشات
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
برگزیده شدن
کارگروه : مازندران
بسته معیشتی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : کرمان
تامین مالی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
تامین لوازم خانگی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
مشاوره تحصیلی
کارگروه : کرمان
نیاز به حمایت
کارگروه : یادداشتی از یک جهادگر
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی