گروه جهادی وارثین

خدماتی که گروه جهادی وارثین ارائه میدهد
پروژه های گروه جهادی وارثین
گروه جهادی وارثین
جشواره ملی
نوع پروژه : فرهنگی و هنری
وضعیت : در حال انجام
محل پروژه : نامشخص
زمان : 1402/10/25
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
یلدای همدلی سال 1402
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : استان مرکزی
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
تهیه تخته وایت برد برای دانش آموزان روستای میل نادر استان سیستان و بلوچستان
نوع پروژه : فرهنگی و هنری
وضعیت : در حال انجام
محل پروژه : استان سیستان و بلوچستان
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
یلدای همدلی سال 1402
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : راه پرداخت : 6273-8170-1010-7385
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
یلدای مادرانه (تهیه و توزیع بسته هایی شب یلدای برای ایتام ونیازمندان)
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : لطفا خیرات و نذورات خود را به شماره حساب 6104337349637148 خانم الهه عرب «گروه جهادی وارثین البرز» واریز کنید
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
پویش لوازم تحریر
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : لرستان
زمان : محبتهای نقدی خودرابه شماره: ۶۲۱۹ ۸۶۱۹ ۲۸۳۳ ۳۵۴۰ به نام گروه جهادی وارثین لرستان، آقای رضاجلالوند واریز نمایید
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : مشاهده
گروه جهادی وارثین
پویش لوازم التحریر
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : مازندران
زمان : محبتهای نقدی خودرابه شماره: 6273817010107385 به نام گروه جهادی وارثین واریز نمایید
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : مشاهده

برای مشاهده همه پروژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه پروژه ها
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی