گروه جهادی وارثین

خدماتی که گروه جهادی وارثین ارائه میدهد
پروژه های گروه جهادی وارثین
گروه جهادی وارثین
نذر جهادی
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : در حال انجام
محل پروژه : نامشخص
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
طرح نحر، قربانی مشارکتی
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : به میزان مبلغ تامین شده، قربانی مرغ، خروس یا گوسفند صورت میگیرد و در مناطق کم برخوردار توزیع میشود
زمان : مهلت مشارکت» تا چهاردهمین روز از هر ماه
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
نذر جهادی
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : مناطق مستعد و کم برخوردار کشور
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
پویش لوازم التحریر
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : مازندارن
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
پویش غدیریه
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : نامشخص
زمان : 27 تیر
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
پویش غدیر
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : نامشخص
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
پویش لوازم التحریر
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : نامشخص
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است

برای مشاهده همه پروژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه پروژه ها
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی