گروه جهادی وارثین

خدماتی که گروه جهادی وارثین ارائه میدهد
پروژه های گروه جهادی وارثین
گروه جهادی وارثین
پویش لوازم التحریر
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : درحال تأمین اعتبار
محل پروژه : مازندران
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
پویش نذر آبمیوه
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : شهر ری
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : مشاهده
گروه جهادی وارثین
نذر برای کوچک‌ترین سرباز کربلا
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : نامشخص
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
پویش غدیر
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : نامشخص
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
پویش ذبیح
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : مازندران
زمان : عید سعید قربان
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است
گروه جهادی وارثین
پویش افطاری ساده
نوع پروژه : نیکی
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : نامشخص
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : مشاهده
گروه جهادی وارثین
اهدای بسته های بهداشتی به خانواده های نیازمند در مناطق کم برخوردار
نوع پروژه : سلامت
وضعیت : به اتمام رسیده
محل پروژه : مرکزی
زمان : نامشخص
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : مشاهده

برای مشاهده همه پروژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه پروژه ها
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی