گروه جهادی وارثین

خدماتی که گروه جهادی وارثین ارائه میدهد
پروژه های گروه جهادی وارثین
گروه جهادی وارثین
پویش اهدای وسایل بهداشتی در مناطق محروم حاشیه تهران
نوع پروژه : سلامت
وضعیت : درحال تأمین اعتبار
محل پروژه : مناطق محروم حاشیه تهران
زمان : آبان ماه 1399
برآورد هزینه پروژه : وارد نشده است
گزارش متصل شده : گزارشی متصل نشده است

برای مشاهده همه پروژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه پروژه ها
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی