گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
توزیع ۵۰ عدد ماسک بین دانش آموزان - گروه جهادی وارثین

توزیع ۵۰ عدد ماسک بین دانش آموزان

*نیکی 53*
توزیع ۵۰ عدد ماسک بین دانش آموزان عزتمند روستای سعید آباد شهر بمپور (ایرانشهر)

 


آخرین گزارشات
کارگروه مبلغین
کارگروه : مبلغین
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
بسته ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
توزیع نان
کارگروه : نیکی(خیریه)
مسابقه کتابخوانی
کارگروه : تهران
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی