گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
گندزدایی و ضدعفونی شهر زهکلوت - گروه جهادی وارثین

گندزدایی و ضدعفونی شهر زهکلوت

*نیکی 37*
در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، گروه جهادی وارثین کرمان با همکاری شهرداری زهکلوت، روز ۲۱ آبان ۹۹ اقدام به گندزدایی و ضدعفونی شهر زهکلوت نمودند.                   

 آخرین گزارشات
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
برگزیده شدن
کارگروه : مازندران
بسته معیشتی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : کرمان
تامین مالی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
تامین لوازم خانگی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
مشاوره تحصیلی
کارگروه : کرمان
نیاز به حمایت
کارگروه : یادداشتی از یک جهادگر
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی