گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
گندزدایی و ضدعفونی شهر زهکلوت - گروه جهادی وارثین

گندزدایی و ضدعفونی شهر زهکلوت

*نیکی 37*
در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، گروه جهادی وارثین کرمان با همکاری شهرداری زهکلوت، روز ۲۱ آبان ۹۹ اقدام به گندزدایی و ضدعفونی شهر زهکلوت نمودند.                   

 آخرین گزارشات
یلدای همدلی
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارشی از دوره تربیت مربی کودک در تهران
کارگروه : روانشناسی و مشاوره
گزارش وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : یادداشتی از یک جهادگر
دوره فشرده آموزشی، ویژه مسئولان گروه های جهادی از سراسر کشور آبان ماه ۱۴۰۱
کارگروه : رویداد
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی