گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
اهدای ۳۲ جلد کتاب ادعیه - گروه جهادی وارثین

اهدای ۳۲ جلد کتاب ادعیه

*نیکی 42*

اهدای ۳۲ جلد کتاب ادعیه
به جلسه ی هفتگی یاوران الزهرا (س) روستای حیدر آباد زابل

 


آخرین گزارشات
کارگروه مبلغین
کارگروه : مبلغین
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
بسته ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
توزیع نان
کارگروه : نیکی(خیریه)
مسابقه کتابخوانی
کارگروه : تهران
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی