گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
ویزیت رایگان - گروه جهادی وارثین

ویزیت رایگان

#کارگروه_سلامت


ویزیت رایگان
سی شب سی مسجد در مازندران


خدمت رسانی:

آقای دکتر طهماسبی، پزشک عمومی

آقای دکتر ابراهیمی متخصص مغز و اعصاب

آقای دکتر موسوی متخصص طب اورژانس

آقای دکتر علی نتاج دندانپزشک

آقای سیروس میرزایی پرستار

خانم زهره حسین پور، ماما

همراه با کلینیک سیار دندانپزشکی و تیم واکسیناسیون کرونا


#ماه_مهمانی_خدا_درمسجدصاحب_الزمان_عج_قادیکلا

#گروه_جهادی_جامعه_پزشکی_دانشگاه_علوم_پزشکی_بابل

#گروه_جهادی_وارثین_پایگاه_شهیدحسنپورقادیکلابابل

#مازندران

#بابل

گروه جهادی وارثین


آخرین گزارشات
یلدای همدلی
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارشی از دوره تربیت مربی کودک در تهران
کارگروه : روانشناسی و مشاوره
گزارش وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش دومین همایش ملی وارثین
کارگروه : یادداشتی از یک جهادگر
دوره فشرده آموزشی، ویژه مسئولان گروه های جهادی از سراسر کشور آبان ماه ۱۴۰۱
کارگروه : رویداد
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی