گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
برگزاری کارگاه حال خوب - گروه جهادی وارثین

برگزاری کارگاه حال خوب

برگزاری کارگاه "حال خوب با استاد ملجائی"
«با موضوع: سبک زندگی درست و الگوی فکری صحیح و مثبت»


⚜️گروه جهادی وارثین
 


آخرین گزارشات
جلسات ورزشی
کارگروه : ورزشی
توزیع گوشت
کارگروه : مازندران
توزیع گوشت
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
بسته ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
مسابقات ورزشی
کارگروه : ورزشی
ایستگاه صلواتی
کارگروه : ورزشی
گزارش پویش
کارگروه : فرهنگی درونی
گزارش پویش
کارگروه : سیستان و بلوچستان
گزارش پویش
کارگروه : سیستان و بلوچستان
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی