گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
خرید ۵۰ قرص نان  - گروه جهادی وارثین

خرید ۵۰ قرص نان

*نیکی 387 به یاد شهید منصور سمیعانی*

خرید پنجاه قرص نان به مبلغ یکصد هزار تومان و توزیع در حاشیه شهر زابل 

 

⚜گروه جهادی وارثین 


آخرین گزارشات
کارگروه مبلغین
کارگروه : مبلغین
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
بسته ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
توزیع نان
کارگروه : نیکی(خیریه)
مسابقه کتابخوانی
کارگروه : تهران
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی