گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
کمک هزینه‌ی درمان - گروه جهادی وارثین

کمک هزینه‌ی درمان

*نیکی 381 به یاد شهید فخری زاده*

پرداخت حق ویزیت و هزینه داروی یک دانش آموز کم برخوردار که مشکل بینایی داشت، در حاشیه شهر زابل 
به مبلغ یک میلیون و چهارصد و پانزده هزار ریال، با سپاس از بانی خیر
⚜گروه جهادی وارثین 
 


آخرین گزارشات
کارگروه مبلغین
کارگروه : مبلغین
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
بسته ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
توزیع نان
کارگروه : نیکی(خیریه)
مسابقه کتابخوانی
کارگروه : تهران
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی