گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
طبخ ۱۹۰۰ پرس غذا - گروه جهادی وارثین

طبخ ۱۹۰۰ پرس غذا

*نیکی 352 به یاد شهید عباسعلی کریم آبادی*

🔰طبخ ۱۹۰۰ پرس غذا توسط وارثین کرمان، خیریه نورالهدی، دفتر امام جمعه محترم و نهاد آبادانی و پیشرفت جازموریان ⚜گروه جهادی وارثین 


آخرین گزارشات
کارگروه مبلغین
کارگروه : مبلغین
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
بسته ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
توزیع نان
کارگروه : نیکی(خیریه)
مسابقه کتابخوانی
کارگروه : تهران
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی