گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
کمک هزینه مراسم ترحیم بیمار کرونایی - گروه جهادی وارثین

کمک هزینه مراسم ترحیم بیمار کرونایی

 

نیکی 325 به یاد شهید مدافع حرم حسن غفاری

کمک هزینه مراسم ترحیم بیمار کرونایی یک خانواده کم برخوردار به ارزش 1 میلیون و 500 هزار تومان توسط گروه جهادی شهید سرلک


آخرین گزارشات
کارگروه مبلغین
کارگروه : مبلغین
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک نقدی
کارگروه : نیکی(خیریه)
بسته ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
توزیع نان
کارگروه : نیکی(خیریه)
مسابقه کتابخوانی
کارگروه : تهران
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی