گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
پویش آبمیوه برای بیماران کرونایی - گروه جهادی وارثین

پویش آبمیوه برای بیماران کرونایی

پویش آبمیوه برای بیماران کرونایی

گزارش اولین روز آب گیری سیب برای بیماران کرونایی

به نیت شفای همه بیماران آماده کردن 700 بطری (نیم لیتری) آب سیب و تحویل آن به بیمارستان (بخش کرونایی)

با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی


آخرین گزارشات
توزیع ۱۹ بسته‌ی گوشت
کارگروه : نیکی(خیریه)
قربانی دو راس گوسفند
کارگروه : نیکی(خیریه)
معرفی برای ارائه خدمات درمانی
کارگروه : نیکی(خیریه)
تهیه بسته‌ی ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه‌ی ترک اعتیاد
کارگروه : نیکی(خیریه)
ذبح گوسفند
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدای ۷۵ قرص نان
کارگروه : نیکی(خیریه)
خرید ۱۹ جفت کفش
کارگروه : نیکی(خیریه)
تهیه ی بخاری
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش جلسه‌ی نیروهای جهادی
کارگروه : رویداد
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی