گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
تامین هزینه‌ی درمان - گروه جهادی وارثین

تامین هزینه‌ی درمان

*نیکی 236، 237 به یاد شهید عباس صابری*

نیکی 236 تامین کمک هزینه درمانی بانوی باردار به ارزش یک میلیون تومان در زهکلوت نیکی 237 تامین کمک هزینه درمانی دانش آموزی که مشکل شکاف کام دارد به ارزش 500هزار تومان در زهکلوت

 ⚜گروه جهادی وارثین


آخرین گزارشات
مشارکت در جشن ولادت امام رضا علیه السلام
کارگروه : رویداد
خرید و ذبح چهار قطعه مرغ
کارگروه : نیکی(خیریه)
تهیه و تحویل میز تلوزیون
کارگروه : نیکی(خیریه)
ذبح ۱۰ عدد مرغ
کارگروه : نیکی(خیریه)
ذبح گوسفند
کارگروه : نیکی(خیریه)
قربانی یک راس گوسفند
کارگروه : نیکی(خیریه)
توزیع ماسک و الکل بهداشتی
کارگروه : رویداد
رونمایی از لباس تیم فوتبال طلوع جازموریان
کارگروه : ورزشی
پویش ذبح مرغ
کارگروه : رویداد
تامین هزینه‌ی دارو
کارگروه : نیکی(خیریه)
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی