گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
خرید و ذبح گوسفند - گروه جهادی وارثین

خرید و ذبح گوسفند

*نیکی 136 به یاد شهید مصطفی امیرحسینی*

خرید و ذبح یک راس گوسفند به جهت پخت غذای مراسم ازدواج آسان ۲۲ زوج در زهکلوت به ارزش 2 میلیون تومان

گروه جهادی وارثین *کرمان*


آخرین گزارشات
توزیع ۱۹ بسته‌ی گوشت
کارگروه : نیکی(خیریه)
قربانی دو راس گوسفند
کارگروه : نیکی(خیریه)
معرفی برای ارائه خدمات درمانی
کارگروه : نیکی(خیریه)
تهیه بسته‌ی ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه‌ی ترک اعتیاد
کارگروه : نیکی(خیریه)
ذبح گوسفند
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدای ۷۵ قرص نان
کارگروه : نیکی(خیریه)
خرید ۱۹ جفت کفش
کارگروه : نیکی(خیریه)
تهیه ی بخاری
کارگروه : نیکی(خیریه)
گزارش جلسه‌ی نیروهای جهادی
کارگروه : رویداد
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی