گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
ساخت سرویس بهداشتی توسط نوجوانان جهادگر وارثین - گروه جهادی وارثین

ساخت سرویس بهداشتی توسط نوجوانان جهادگر وارثین

نیکی 117 به یاد شهید مصطفی امیرحسینی

داشتن سرپناه مناسب و امکانات بهداشتی حق همه انسان هاست، ساخت سرویس بهداشتی توسط نوجوانان جهادگر وارثین کرمان برای نیازمند شناسایی شده در حاشیه شهر زهکلوت
 آخرین گزارشات
مراسم ازدواج آسان 22 زوج جوان
کارگروه : رویداد
توزیع ده بسته ارزاق بین خانواده های کم برخوردار
کارگروه : نیکی(خیریه)
پروژه مهم آبرسانی محله علی آباد
کارگروه : عمرانی
مشاوره و اهدای کتب کمک درسی به دانش آموزان کنکوری
کارگروه : نوجوان
توزیع 30 بسته گوشت
کارگروه : نیکی(خیریه)
تهیه لباس و کفش برای کودکان
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدای ۴۰ بسته ارزاق
کارگروه : نیکی(خیریه)
قربانی گوسفند و توزیع میان نیازمندان
کارگروه : نیکی(خیریه)
احداث خانه با سازه‌توپی
کارگروه : عمرانی
احداث مرکز فرهنگی روستای چاهبید
کارگروه : عمرانی
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی