گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
کانون مسجد امیرالمومنین (ع) روستای محمدآباد لورگ باغ شهرستان نیمروز - گروه جهادی وارثین

کانون مسجد امیرالمومنین (ع) روستای محمدآباد لورگ باغ شهرستان نیمروز

#پروژه_شهید_آرمان_علی_وردی
«‌مساجد خدا را تنها کسى آباد می‌کند که به خدا و روز قیامت ایمان داشته و نماز را برپا دارد و زکات بدهد و جُز از خدا نهراسد، پس امید است که چنین کسانى از هدایت شدگان باشند» ۱۸توبه
برنامه های اجرا شده #کانون_مسجد امیرالمومنین (علیه السلام) روستای محمدآباد لورگ باغ شهرستان نیمروز در روز نوزدهم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:
✓مراسم جزخوانی روزانه قرآن کریم

✓افطاری ساده

✓پخت و توزیع شله زرد در روستا
#سیستان_بلوچستان

کانال «گروه جهادی وارثین»


آخرین گزارشات
به یاد #شهید_آرمان_علی_وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد #شهید_آرمان_علی_وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
نیکی 693 به یاد شهید عیوقی
کارگروه : نیکی(خیریه)
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی