گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
تعمیر و کف سازی اتاق کانون مسجد روستای لورگباغ - گروه جهادی وارثین

تعمیر و کف سازی اتاق کانون مسجد روستای لورگباغ

#کارگروه_عمرانی
تعمیر و کف سازی اتاق کانون مسجد روستای لورگباغ محمد آباد در شهرستان نیمروز توسط جهادگران سیستانی

 


جهت مشارکت در تجهیز مساجد با کاربری زیر در شبکه اجتماعی بله مرتبط شوید:
@mojahednafs
#سیستان_بلوچستان

کانال «گروه جهادی وارثین»


آخرین گزارشات
به یاد #شهید_آرمان_علی_وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد #شهید_آرمان_علی_وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
نیکی 693 به یاد شهید عیوقی
کارگروه : نیکی(خیریه)
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی