گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
جشنواره نغمه ها گروه سرود دخترانه امام رضا در سیستان و بلوچستان - گروه جهادی وارثین

جشنواره نغمه ها گروه سرود دخترانه امام رضا در سیستان و بلوچستان

جشنواره نغمه جوانه ها
آغاز رقابت نوجوانان ایران زمین
«بخش سرود و دکلمه»
گروه سرود دخترانه امام رضا (ع) از روستای میل نادر، استان سیستان و بلوچستان

 


«گروه جهادی وارثین»


آخرین گزارشات
به یاد #شهید_آرمان_علی_وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد #شهید_آرمان_علی_وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
نیکی 693 به یاد شهید عیوقی
کارگروه : نیکی(خیریه)
به یاد شهید آرمان علی وردی استان سیستان و بلوچستان
کارگروه : کانون مسجد
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی