گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
کانون مسجد حسینیه حضرت علی اصغر(ع) شهر اراک - گروه جهادی وارثین

کانون مسجد حسینیه حضرت علی اصغر(ع) شهر اراک

«مهد خلاقیت»
 آموزش: مشاغل رنگ آمیزی اشکال هندسیکار با قیچی خلاقیت و بازی (آجرهای خانه سازی)
️در حسینیه حضرت علی اصغر(ع) شهر اراک برای کودکان به صورت هفتگی برگزار میشود.
#مرکزی

گروه جهادی وارثین


آخرین گزارشات
گزارش کلاس روانخوانی جز 30 قرآن کریم در کانون مسجد روستای کروچان استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
گزارش کانون مسجد روستای حیدرآباد جازموریان استان کرمان
کارگروه : کانون مسجد
گزارش کانون مسجد در حسینیه حضرت علی اصغر(ع) استان مرکزی
کارگروه : نوجوان
گزارش کانون مسجد در ️در حسینیه حضرت علی اصغر(ع) استان مرکزی
کارگروه : کودک
گزارش کانون مسجد در حسینیه حضرت علی اصغر(ع) استان مرکزی
کارگروه : کودک
گزارش کانون مسجد در حسینیه حضرت علی اصغر(ع) استان مرکزی
کارگروه : نوجوان
گزارش کانون مسجد در حسینیه حضرت علی اصغر(ع) استان کرمان
کارگروه : کودک
لبخند بزن کودک غزه
کارگروه : کودک
گزارش نحر 21 (قربانی مشارکتی)
کارگروه : نیکی(خیریه)
 وارثین تاکنون چه دوره هایی برگزار کرده؟
کارگروه : رویداد
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی