گروه جهادی وارثین
به گروه جهادی وارثین خوش آمدید
شما این جا هستید :
تامین وسایل لازم برای ساخت سرویس بهداشتی - گروه جهادی وارثین

تامین وسایل لازم برای ساخت سرویس بهداشتی

*نیکی 64*

تامین ۳۵۰ عدد بلوک و ۲۰ عدد سیمان، ده تن ماسه جهت ساخت سرویس بهداشتی برای خانواده آبرومند که دو فرزند معلول دارند.

 


آخرین گزارشات
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
برگزیده شدن
کارگروه : مازندران
بسته معیشتی
کارگروه : نیکی(خیریه)
اهدایی
کارگروه : کرمان
تامین مالی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
تامین لوازم خانگی
کارگروه : نیکی(خیریه)
کمک هزینه
کارگروه : نیکی(خیریه)
مشاوره تحصیلی
کارگروه : کرمان
نیاز به حمایت
کارگروه : یادداشتی از یک جهادگر
حمایت مالی از گروه جهادی وارثین
ما برای دستیافتن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند کمک های شما هستیم تا مرکز اسلامی پایدار بماند.
حمایت مالی